Kaupunginjohtaja Sami Sulkon mukaan teatteritoiminnan jatkuvuuden suurimpana esteenä on teatterikiinteistöihin liittyvä saneerauksen tarve. Sekä teatterirakennus että Kino Sampo kaipaavat investointeja, minkä vuoksi rakennukset on luokiteltu myytävien joukkoon kaupungin suunnitelmissa.

Riihimäen Vihreät ovat huolissaan teatteritoiminnan tulevaisuudesta kotikaupungissaan. Kino Sampo on koko nuorisoteatteritoiminnan sydän ja siitä on pidettävä kiinni. Nuorisoteatterin ympärillä toimii joukko vapaaehtoisia jotka lähtevät, mikäli toiminta pirstotaan kouluille tai muihin vaihtoehtoisiin toimintaympäristöihin.

Kino Sampo ei vastaa sellaisenaan ammattilaisteatterin tarpeisiin. Riihimäen Vihreät ehdottaa, että kaupunginteatterin kohdalla otetaan aikalisä, ja että teatterille myönnetään sama avustus kuin edellisvuonna. Tämä mahdollistaisi toiminnan uudistamisen siten että se ottaisi huomioon myös Asemanseudun tulevan kokonaisuudistuksen.

Riihimäen Vihreät ehdottaa seuraavia lähtökohtia jatkokehittelyn pohjaksi:

  • Tehdään kokonaisselvitys, jossa huomioidaan teatteritoiminnan eri ulottuvuudet (rakennukset, kävijäprofiilit, tulot, menot…)
  • Kaupunginteatterille hankitaan liikuteltava kalusto, joka soveltuu erilaisiin toimintaympäristöihin. Teatteri alkaa hyödyntää enemmän avointa tilaa ja vaihtoehtoisia toimintaympäristöjä.
  • Kaupunginteatteri tarvitsee kiinteän harjoittelupaikan päiväsaikaan. Tähän käyttötarkoitukseen Kino Sampo voisi soveltua hyvin, koska Nuorisoteatteri ei tarvitse sitä omaan käyttöönsä päivällä. Näin ollen Kino Sammon käyttöaste kasvaisi, mikä puhuisi sen säilyttämisen puolesta teatteritoiminnan keskuksena.
  • Tilattoman ja vakituisen esityspaikan lipunmyyntiin liittyvä ongelma pitää ratkaista. Miten myydään lippuja, jos esitys on avoimessa tilassa? Lipunmyynti on kaupunginteatterin elinehto.
  • Kaupungistamme puuttuu hyvä yleisauditorio, joka soveltuisi koulutustoimintaan ja kokoustarpeisiin. Sellainen ratkaisu saattaa syntyä Asemanseudun kokonaisuudistuksen yhteydessä, mikäli kaupunki löytää kiinnostuneen tahon Voimalan saneeraamiseksi kokous-, koulutus- ja ravintolakäyttöön.
  • Vaihtoehtoisesti nykyinen teatterisali voisi tulla kyseeseen, mikäli se myytäisiin sijoittajalle, joka vastaisi kokonaisuutena rakennuksen kunnostamisesta. Tuolloin teatteri voisi edelleen vuokrata salin käyttöönsä mm. näyttämötiloja vaativia ja vierailevia näytöksiä varten. Muun ajan tila olisi vuokrattavissa ulkopuolisille mm. koulutus-, konferenssi-, elokuvateatteri- ym. toimintoja varten. Tiloja uudistettaessa tulee ehdottomasti huomioida tilojen käyttömahdollisuuksien monipuolistaminen erilaisia käyttötarpeita ajatellen.
  • Jos kaupunginteatteri menetetään, sitä ei saa enää takaisin. Siksi ehdotamme että teatterin tuki pidetään vuonna 2018 samana kuin 2017, jotta teatteri pystyy suunnittelemaan ja sopeuttamaan toimintojaan kestävällä tavalla.