Julkaisu Aamupostin lukijapalstalla 10.6.2016.

Kuten moni on jo huomannut, niin seutukunnassa terveyspalveluja on jo keskitetty ja palveluja otettu takaisin yksityiseltä palveluntuottajalta (Attendolta) terveyskeskuksen kuntayhtymän omaksi toiminnaksi. 2.5.2016 Hausjärven ja Lopen terveysasemat muuttuivat lähiasemiksi ja Riihimäen sairaalasta tuli osaamiskeskus. Palveluiden keskittämisellä haetaan kustannusten hallintaa ja säästöjä.

Samaa kustannusten hallintaa tavoitellaan myös taustalla meneillään olevalla sote-uudistuksella. Kanta-hämäläisitäin valtion tämän hetkiset sote-suunnitelmat  tulee tarkoittamaan sitä, että leikkaustoiminta loppuu niin Kanta-Hämeen keskussairaalan (K-HKS) Riihimäen (RYKS) kuin Forssankin yksiköistä, ja ne tullaan kokonaisuutena keskittämään Hämeenlinnaan. Leikkauksia on vuositasolla Riihimäellä tehty n. 1500 kpl ja Forssassa + 2000 kpl. Hämeenlinna onkin valtavan paineen edessä, kun sen pitää keskittämisen yhteydessä vastata leikkausmäärien huomattavaan lisääntymiseen ja hoitotakuun asettamiin vaatimuksiin. Sairaala onkin pohtinut erilaisia vaihtoehtoja vastata tuleviin muutoksiin.

Suuri huolenaiheeni sote-uudistussuunnitelmassa on se, että Hämeenlinnaa ei valtakunnan kaavailuissa ole suunniteltu täyden palvelun 24/7 päivystyssairaalaksi. Jos ympärivuorokautista leikkausvalmiutta ei ole, niin se tarkoittaa myös sitä että synnytystoiminta K-HKS:sta loppuu. Huoli on todellinen, koska myöskään Hyvinkään sairaalaa ei ole suunnitelmissa suunniteltu ympärivuorokautiseksi täyden palvelun sairaalaksi. Toteutuessaan tämä skenaario tarkoittaa sitä, että seutukunnalta synnyttämään lähdetään joko Tampereelle, Helsinkiin tai Lahteen. Matka-aika hoitoon pääsyn osalta pitenee huomattavasti niin synnytysten, kuin kaikkien muidenkin nopeaa erikoissairaanhoitoa vaativien tilanteiden osalta. Nykyiset ensihoidon resurssit eivät vastaa lisääntyvään kuljetustarpeeseen.

Nyt täytyy muistaa, että kaikki nämä kaavailut ovat vasta suunnitelmatasolla. Toivottavaa olisi että maakuntamme sairaalan K-HKS:n toiminta saadaan niin vetovoimaiseksi ja kannattavaksi, että lähipalvelut voidaan säilyttää ja ylläpitää. Tämä on jokaisen syytä huomioida, kun omaa palveluntuottajaansa valitsee. Valinnoilla on oikeasti iso merkitys!

Toinen suuri huolenaihe on, että Hämeenlinnan sairaala on pikaisen kunnostuksen tarpeessa. Olemmekin saaneet lukea uutisia siitä miten uuden sairaalan rakentaminen tulisi lopulta halvemmaksi kuin vanhan kunnostaminen. Nyt kuitenkin valtio on lakiteitse rajoittamassa kuntien sote-ulkoistamisia ja investointeja. Nopeaa lakimuutosta ollaan hakemassa, koska sote-uudistuksen valmistelun aikana jotkut kunnat ja kuntayhtymät ovat tehneet ratkaisuja, joiden taustalla on pyrkimys pitää muuttumattomina oman kunnan nykyiset sote-palvelut tai kasvattaa oman kunnan palveluihin sidottuja voimavaroja.

Kuntalaisena toivonkin päättäjiltä malttia ja hyvää harkintakykyä tässä hankalassa tilanteessa. Mikään ei ole kannattamattomampaa politiikkaa kuin se, että toiveajatteluun nojaten käytetään varoja ja rakennetaan kalliilla uusia hienoja tiloja, joita ei hyödynnetä niiden valmistuttua.

Anne Lindgren
Riihimäen Vihreät, vpj.image