Liikunnan ja ulkoilun myönteiset vaikutukset ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin ovat olleet pitkään tiedossa. Viime aikoina on myös havaittu, että jo lyhyt metsässä oleskelu kohentaa mielialaa, laskee stressiä ja verenpainetta.

Riihimäellä kannattaisikin lisätä kuntalaisten mahdollisuuksia ulkoilusta ja metsistä nauttimiseen. Nämä ovat tärkeitä asioita myös yhteiskunnallisesti. Jos ihmiset eivät voi hyvin henkisesti ja fyysisesti, tästä seuraa esimerkiksi sairastavuuden kasvua ja työkyvyn laskua. Kallista yhteiskunnalle.

Liikunta- ja ulkoilualueet ovat kunnalle edullinen tapa huolehtia asukkaidensa hyvinvoinnista. Lähimetsät tarjoavat virkistystä kaikille, lapsista varttuneimpiin tulotasosta riippumatta ja ilman maksuja. Ulkoilualueilla on myös mahdollista suojella luontoa ja vaalia luonnon monimuotoisuutta; Riihimäellä on vastuunsa tässä.

Riuttan aluetta on kehitetty hienoksi toiminnalliseksi liikuntapaikaksi, ja upeaa Vahteristoa luonnonsuojelualueineen voisi yhä kehittää. Hatlamminsuolla voisi lisätä reitistöä ja esimerkiksi suon takaosassa Hatlamminmäellä olisi oiva paikka nuotiopaikalle. Silmäkenevan alueesta Vantaanjoen maisemineen saisi hienon ulkoilualueen kaupungin eteläpuolelle, tämän kaupunginosan asukkailta puuttuu lähiulkoilualue reitteineen.

Tärkeää on, että kaavoituksella ei pilata näitä mahdollisuuksia, vaan turvataan ulkoilumetsiemme ja luonnon säilyminen. Näitä tulee olla kävely- ja pyöräilyetäisyyksien päässä. On kestävän kehityksen mukaista, että ulkoilumetsiimme pääsy ei ole yksityisautoilun varassa.

Hyvät liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet ovat myös yksi kuntien vetovoimatekijöistä niiden houkutellessa uusia asukkaita. Radanvarren kunnat Riihimäen naapurustossa ovat jo panostaneet paljon tähän. Riihimäellä on tuskin varaa jäädä tässä muiden jälkeen.

Sami Louekari
Riihimäen Vihreiden puheenjohtaja
Kuntavaaliehdokas, 89.