Riihimäen kaupunginvaltuustossa Vihreitä on kutsuttu koulupuolueeksi. Nimitys on osuva, koska Vihreät valtuutettumme tuntevat erinomaisesti koulujen arjen. Sari Jokinen on luokanopettaja ja Tiina Mämmelä kouluterveydenhoitaja. Ei siis ole ihme, että päätöksenteossa otamme huomioon koulut opettajien ja oppilaiden kannalta.

Kuluneella valtuustokaudella olemme puolustaneet pieniä ryhmäkokoja, riittäviä opetustuntiresursseja ja samanaikaisopettajia. Haluamme luokkien ja muiden opetusryhmien olevan riittävän pieniä, jotta opettajilla on aikaa kohdata jokainen oppilas yksilönä. Opettajien on pystyttävä ottamaan huomioon oppilaiden erilaiset tuen tarpeet, oppimistyylit ja henkilökohtaiset ominaisuudet.

Olemme jatkuvasti puolustaneet koulujen korjaus- ja rakennushankkeita. Tällä hetkellä Uramon koulun suunnitelmat ovat jo pitkällä ja rakennus valmistuu parin vuoden sisällä. Seuraavaksi on kiireesti otettava toteutukseen Peltosaaren koulu ja Otavan päiväkoti, joissa on vakavia sisäilmaongelmia. Jokaisella on oikeus terveellisen ja turvallisen oppimisympäristöön. Emme voi ottaa vastuullemme sitä, että joku sairastuu sisäilmaongelmien takia. Olemme huolissamme sekä lasten että tiloissa työskentelevien aikuisten terveydestä.

Olemme vastustaneet varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen korotusta. Riihimäellä ja koko Suomessa varhaiskasvatus on laadukasta. Haluamme, että se on sitä jatkossakin. Tasa-arvoisten tulevaisuuden mahdollisuuksien varmistaminen kaikille lapsille aloitetaan jo varhaiskasvatuksessa. Sopivan pienet ryhmät antavat aikuisille mahdollisuuden toteuttaa varhaiskasvatussuunnitelmaa täysipainoisesti tukien jokaista lasta yksilönä.

Olemme tällä valtuustokaudella tehneet valtuustoaloitteet maksuttomasta joukkoliikennekokeilusta ja ekotukitoiminnasta. Joukkoliikennealoitteemme seurauksena koulu- ja varhaiskasvatusryhmät matkustavat nykyään ilmaiseksi paikallisbusseilla. Tavoitteena on laajentaa kokeilu koskemaan kaikkia kuntalaisia. Maksuton joukkoliikenne vähentäisi yksityisautoilua, mikä on luonnon näkökulmasta erinomaista.

Koulujen ja varhaiskasvatuksen lisäksi puolustamme kulttuuria ja ympäristöä. Arvostamme Riihimäen monipuolista kulttuurielämää ja haluamme olla mukana kehittämässä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia entisestään. Katsomme maailmaa ympäristön näkökulmasta ja haluamme varmistaa, että maapallomme säilyy lapsillemme ja lapsenlapsillemme.

Jatkamme mielellämme valtuustotyöskentelyä samoilla linjoilla tulevallakin vaalikaudella. Meitä äänestämällä saat valtuustoon vahvoja naisia puolustamaan koulutusta, sivistystä ja kulttuuria. Käytä äänioikeuttasi!

Sari Jokinen (vihr)
luokanopettaja, KM
kaupunginvaltuuston varapj
Riihimäki

Tiina Mämmelä (vihr)
kouluterveydenhoitaja
kaupunginvaltuutettu
Riihimäki