Riihimäki on kätevän kokoinen kaupunki, jossa välimatkat ovat lyhyitä. Kaupunki luo omilla toimenpiteillään ja maankäytön suunnittelullaan tarpeen kuljetuspalveluille asuinpaikkojen, palveluiden ja työpaikkojen välille. Paikallisliikenteen pääasiallinen tarkoitus on tarjota kaupungin asukkaille mielekäs keino tavoittaa paikkakunnan palvelut. Tällä hetkellä paikallisliikennettä järjestää yksityinen taho, jolta kaupunki tilaa palvelut oman tarvemäärityksensä mukaisesti.

Paikallisliikenteen tulee olla helposti saavutettavissa. Saavutettavuus tarkoittaa bussireittien kattavuutta, vuorovälien mielekkyyttä, tietoisuutta linjojen liikennöintiajoista ja yhteen nivoutumista liityntäliikenteen kanssa. Julkinen liikenne on asiakaspalvelua, jonka mielekäs järjestäminen edellyttää että saavutetaan ne ryhmät, joihin palvelu halutaan kohdistaa. Nyt paikallisliikenne on Riihimäellä selvästi kohdistettu kahteen pääryhmään: koululaisiin ja vanhuksiin. Nykyinen palvelumuoto ei vastaa sairaalapalveluiden käyttäjien ja työmatkustajien tarpeita. Siitä kertoo palvelun alhainen käyttöaste.

Paikallisliikenteen aikataulut ovat satunnaiskäyttäjälle hankalasti tulkittavia. Järjestelmiä kehitettäessä on tärkeää huomioida, että aikataulut ja linjakartat kattavat jatkossa kaikki alueella liikennöivät liikennöitsijät. Tieto linjojen liikennöinnistä tulisi olla saatavilla kootusti samasta palvelusta. Kortti- ja lähi- tai mobiilimaksun käyttömahdollisuus ovat nykyaikana palvelun perusedellytyksiä. Satunnaiskäyttäjiltä ei voida vaatia ladattavan kortin hankkimista. Myöskään käteisen mukana kuljettaminen ei ole enää nykyaikana itsestäänselvyys.

Tähän asti kaupunki on julkisen palvelun tilaajana hyväksynyt liikennöitsijöiden tuottamat palvelut käytännössä minimitasoisina. Näyttää siltä, että julkinen liikenne on pitkään kunnassamme mielletty vain pakollisena kulueränä, jolloin palveluntuottajillakaan tuskin on ollut motivaatiota kehittää omaa toimintaansa. Tästä johtuen samat, teknisesti vanhanaikaiset täysikokoiset lähiliikenteen linja-autot kulkevat koulukyytien aikaan täysinä ja loppupäivän tyhjinä. Typpi- ja pienhiukkaspäästöjen määrä on kuitenkin sama, oli käyttöaste mikä hyvänsä.

Kaupungin liikennestrategia on avainasemassa joustavien palveluiden kehittämisessä. Hyvä strategia huomioi eri liikennemuodot kiihkottomasti. Strategiaan sitoutuva tilaaja ja tuottaja voivat yhdessä etsiä uusia ja toimivia ratkaisuja palvelevan paikallisliikenteen järjestämiseksi. Riihimäki on kiertotalouden edelläkävijä, joten myös sen paikallisliikenteessä tulisi lähestyä hiilineutraaliutta tavoittelevia ratkaisuja. Hiilineutraalissa liikenteessä sopivan kokoiset ajoneuvot liikennöivät joustavasti aikataulu- ja kutsuperusteisesti.
Anni Antila, Harri Heinonen, Hanna-Leena Islander ja Anne Lindgren