Täi- ja kihomatohoidot maksuttomasti saataville aloite perustuu terveydenhoitajana hankittuun työkokemukseen lapsiperheiden mahdollisuuksista hoitaa täi- ja kihomatotartunnat silloin kun niitä päivähoidossa ja koulussa ilmenee. Käytäntö osoitti, että kaikilla perheillä ei ollut varaa näihin hoitoihin ryhtyä. Täiden ja kihomatojen loishäätölääkkeet pitää saada maksuttomasti kaikkien lapsiperheiden saataville. Jokaisella lapsiperheellä on taloustilanteesta huolimatta oltava mahdollisuus tehdä loishäätö silloin, kun tarvetta sille ilmenee. Hoitamatta jättäminen ei ole vaihtoehto.

Jätin myös valtuustoaloiteen äitiys- ja lantionpohjafysioterapian sisällyttämisesta Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:n palveluvalikoimaan. Lantionpohjan toimintahäiriöt ja vatsalihasten erkauma ovat tyypillisiä äitiysfysioterapiaan hakeutumisen syitä. Raskaus ja synnytys ovat ikääntymisen ohella merkittävimmät riskitekijät lantionpohjan toimintahäiriöiden syntymiselle. Erilaiset lantionpohjaoireet heikentävät elämänlaatua sekä kuormittavat terveydenhuoltoa merkittävästi. Arvioiden mukaan jopa kolmasosa naisista kärsii elämänsä jossain vaiheessa lantionpohjan toimintahäiriöistä, jotka ilmenevät virtsaamiseen ja ulostamiseen liittyvinä vaikeuksina, lantionpohjanalueen laskeumina, kiputiloina sekä seksuaalitoimintojen häiriöinä. Lantionpohjan lihasharjoittelulla on vahva näyttö virtsankarkailun ennalta ehkäisyssä sekä hoidossa.

Asiakaspohjaa fysioterapiaan löytyisi niin äitiyshuollon, perhesuunnittelun kuin ikääntyneiden  / vaihdevuosi-ikäisten naisten keskuudesta. Tarvetta on niin yksilövastaanotoille kuin ryhmämuotoisille toiminnoille. Lantionpohjan toimintahäiriöden ehkäisyyn ja kuntoutukseen keskittyvällä fysioterapialla ehkäistään ennalta sairaanhoidosta syntyviä kuluja ja parannetaan elämänlaatua naisen elämänkaaren eri vaiheissa.

Valtuutettu Anne Lindgren