Valtuustoaloite: Vaalijulistetelineiden sijoittelun nykytilan arviointi ja uudelleen organisointi

Vaalijulisteisiin on vaaleista riippumatta kohdistunut ilkivaltaa yhä enenevässä määrin viime vuosina. Ilkivalta on kohdistunut tasapuolisesti kaikkien puolueiden ja ehdolla olevien julisteisiin. Eniten julisteita rikotaan kaupungin laitamilla.

Vaalijulistetelineiden sijoittelu  sisääntuloväylien varteen ja satunnaisesti eri kaupunginosiin ei vastaa  enää tämän ajan tarpeisiin. Nykyajassa vaalijulisteita toivotaan olevan nähtävillä ennakkoäänestys- /äänestyspaikkojen lähettyvillä. Yhteiskunnan ikääntyessä  ja senioriasumisen keskittyessä on  myös tärkeää huomioida vaalijulistetelineiden saavutettavuus. 

Moni riihimäkeläinen on kiinnostunut ja osallistuu mielellään demokratian toteuttamiseen, kunhan tietoa on riittävästi saatavilla ja se on helposti ja tasapuolisesti saavutettavissa. Liikkumisen ja osallisuuden edistämisellä on merkittäviä yksilö- ja yhteisötason hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia. Hyvinvoiva väestö on elinvoimaisen kunnan ja hyvinvointialueen edellytys. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvun hillitseminen vaatii, että hyvinvointia ja terveyttä edistetään laajalti ihmisten arkiympäristöissä.  

Valutuustoaloitteenani ehdotan, että virkamiehet arvioivat vaalijulistetelineiden sijoittelun nykytilan ja tekevät esityksen, joka vastaa paremmin tämän päivän tarpeisiin.

Anne Lindgren
Vihreä valtuustoryhmä, 1.varavaltuutettu