Me Vihreät olemme aktiivisia politiikassa ja puolustamme myös niitä, joiden ääni ei kuulu päätöksenteossa. Tavoitteenamme on turvallinen, oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen tulevaisuus, joka on eettisesti ja ekologisesti kestävä.

Riihimäen valtuutetut 2021-2025

Riihimäen varavaltuutetut 2021-2025

Lopen valtuutettu ja varavaltuutettu 2021-2025

Hausjärven valtuutettu ja varavaltuutettu 2021 – 2025

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen valtuutettu ja varavaltuutettu

Luottamustoimet Riihimäellä 2021 —>
Kaupunginvaltuusto varapuheenjohtaja, 
Sari Jokinen
Elinvoimalautakunta Salka Orivuori, vara Harri Heinonen
Sivistys ja hyvinvointi Tiina Mämmelä, vara Sari Lukkaroinen
Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Anne Lindgren, vara Minttu Vettenterä
Fortumin yhteistyöraati Nessa Vettenterä
Keskusvaalilautakunta Päivi Eskman
Tilat ja Kehitys Katja Peacock, vara Maria Pirttilä
Tarkastuslautakunta Panu Karhinen, vara Anne Lindgren
Ajoharjoittelurata säätiön edustajisto Anne Lindgren
Kiinteistötoimitusten uskotut miehet Martti Rajamäki
Ilveshalli (taloyhtiokokous) Päivi Eskman
—————————

Maakuntapaikat
Maakuntavaltuusto Salka Orivuori, vara Sari Jokinen
K-HSHP valtuusto Anne Lindgren, vara Sari Lukkaroinen

Vihreiden kuntavaaliohjelma

Mitä konkreettisia asioita vihreät haluavat ajaa tulevalla vaalikaudella 2021-2025?

1. Ajamme sosiaalisesti oikeudenmukaisia, tasa-arvoisia ja ekologisesti kestäviä päätöksiä, joissa avoimuusperiaate ja vaikutusten ennakkoarviointi toteutuu. Pidämme päättäjinä myös niiden puolia, jotka eivät saa ääntään kuuluville. Kunta on meidän yhteinen koti, jolle päätöksenteko luo raamit.

2. Pidämme vahvasti varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja sivistyksen puolta. Opetuksen ja opiskeluhuollon laatu, koulutusmahdollisuuksien kehittäminen, sekä pienten ryhmäkokojen saavuttaminen ovat meille tärkeitä teemoja. Kulttuuritoimijat, kansalaisopisto, taideaineiden opetus ja kirjasto ovat tärkeitä kunnan sivistystoimijoita, joita päätöksenteossa puolustamme.

3. Toimiva kunta on meidän tahtotilamme.
Kestävään kehitykseen perustuvalla päätöksenteolla luodaan houkutteleva elinkeinorakenne, jolla houkutellaan tänne matkailijoita, yritystoimintaa ja veronmaksajia. Kunnan infran ja väyläverkoston tulee palvella erilaisten käyttäjäryhmien tarpeita ja edistää kestäviin ja vähäpäästöisiin liikkumistapoihin siirtymistä. Peruspalveluiden, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon tulee vastata lakisääteisiin velvotteisiinsa ja edistää kuntalaisten fyysistä- ,sosiaalista ja psyykkistä terveyttä. Kulttuurin, liikuntapalveluiden ja lähiluonnon tulee olla kaikkien saavutettavissa.

Mitkä asiat olisivat teille vaikeasti hyväksyttävissä?

Kestävän kehityksen  ja tutkitun tiedon vastainen päätöksenteko, missä päätökset nojaavat populistisiin heittoihin, eturyhmäpolitikointiin, lyhytnäköisyyteen ja pikavoittojen tavoitteluun. Tässä ajassa päätökset tehdään yhteistyössä, kestäväperustaisesti, avoimesti erilaisten sidosryhmien näkemykset huomioon ottaen.