Ei siitä pääse yli eikä ympäri, että karsealtahan tuo Riihimäen harju nyt parturoituna näyttää. Puustoa on kaadettu ronskilla otteella. Useampi riihimäkeläinen on kiinnittänyt samaan asiaan huomiota. Jo heti hakkuiden alkuvaiheessa useampi kuntalainen ja yhdistys otti mm. lehtien palstoilla kantaa asiaan ja pyysi malttia ja säästävää otetta lähiluontomme käsittelyyn. Tulosta katsellessa pyynnöille ei juuri painoarvoa annettu.

Ilmasto muuttuu ja kesät ovat lämpimämpiä. Kesien lämmetessä puiden arvoa ei voi liiaksi korostaa. Puut suojaavat ja varjostavat rakennuksia, ihmisiä, eläimiä ja maakasvillisuutta auringon suoralta paahteelta. Kun suojaavaa puustoa ei ole, auringon säteily pääsee lämmittämään rakennukset, maan, tiet jne., jotka kuumina hohkavat ympäristön vieläkin tukalammaksi. Tukala kuumuus on vaarallista kaikelle elolliselle. Taajamissa asiaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota ja pyrkiä ennaltaehkäisemään tukalan kuumuuden aiheuttamat ympäristö- ja terveysriskit ennakolta.

Hakkuut eivät jää harjulle, vaan niitä on jo toteutettu muuallakin päin kaupunkiamme. Riihimäen kaupungin maisematyölupahakemus 2023 on mittava. Karttojen mukaan kaupunki aikoo käsitellä kaikki merkittävät puistoalueet ja viherkäytävät kaupungin keskustan ja radan molemmin puolin. Harvennukset ja siemenpuiden poisto ovat lähes aina haitaksi niin luonto- kuin virkistysarvoille. 

Toimenpiteiden seurauksena metsäluonto yksipuolistuu, luonnon lajisto, monimuotoisuus ja metsän tuntu katoavat, metsän suojavaikutus häviää, pölynsidonta heikkenee ja marja- ja sienisadot hupenevat. Jokaisen hakatun metsän myötä häviävä ekosysteemi monimuotoisine eliöstöineen on surullinen asia. Parturoidut metsät, paljaat ja kuumat hakkuualueet, korjuujäljet ja risukot eivät kutsu viihtymään tai lapsia oppimaan metsäluonnosta. Maan eroosion ja liikehdinnän riski kasvaa, kun puiden juuret eivät sido maata. 

Asutuksen, liikenneväylien, paljon käytettyjen reittien ja liikuntapaikkojen välittömässä läheisyydessä olevia metsiä tulee hoitaa asianmukaisesti turvallisuusnäkökulmat huomioiden. Väärissä paikoissa huonokuntoiset puut kun aiheuttavat omaisuus- ja turvallisuusriskejä. 

Anne Lindgren
Riihimäen seudun Vihreiden pj.