Seuraava hallituksen kokous on 3.6.2016 klo 17.30. Kokouksemme ovat avoimia kaikille, mutta niiden pitopaikat vaihtelevat. Mikäli haluat osallistua kokoukseen varmista kokouspaikka yhdistyksen puheenjohtaja Sami Louekarilta louekarisami(a)gmail.com

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuuden toteaminen
2. Esityslistan hyväksyminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
4. Jäsenmuutokset: eronneet ja uudet liittyneet jäsenet
5. Riivin uudet kotisivut
6. Riivin varapuheenjohtajan valinta
7. Kuntavaalit 2017: ehdokastilanne , viestintä, blogit ja mielipidekirjoitukset
8. Valtuuston ja lautakuntien kokousten kuulumisia, puoluekokouksen kuulumisia ja muita ajankohtaisia asioita
9. Muut esille tulevat asiat
10. Seuraava kokous
11. Kokouksen päättäminen