Metsä ei ole porkkanapelto. Metsä ei ole pelto, vaan monipuolinen elinympäristö, jonka tärkein tehtävä ei ole tuottaa selluteollisuudelle massapuuta.

Metsäteollisuus joidenkin poliittisten tahojen säestämänä haluaa syöttää metsänomistajille mantraa tehometsänhoidon ja rajujen hakkuumallien välttämättömyydestä. Niistä hyötyy vain metsäteollisuus, ei edes metsänomistajat.

Metsä tuottaa, ja siitä tuotosta hyötyy myös metsänomistaja hoitamalla omaisuuttaan huolellisesti. Metsänhoidossa on olemassa menetelmiä, joilla metsästä on mahdollista saada jatkuvia tuottoja ilman, että päätehakkuun kautta jätetään pari sukupolvea ilman metsätuloa.

Jatkuvan kasvatuksen menetelmillä metsäluonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä, ja samalla huolehtia metsäekosysteemin muiden käyttäjien tarpeista. Pidentämällä kiertoaikoja metsän hiilensidontakyky paranee.

Tuottavaan metsänhoitoon olisi uudenaikaisia, pehmeitä vaihtoehtoja, mutta niistä vaietaan tehokkaasti metsänhoitoyhdistyksissä ja metsäteollisuudessa.

Valveutuneet metsänomistajat voivat saada moderneja suunnittelupalveluita, mutta niitä pitää itse osata etsiä. Ne täyttävät myös EU:n laskentamallien ja kansainvälisten metsäntutkijoiden vaatimukset metsänhoidon hiilen sitovuudesta

Lue kansainvälisten metsäntutkijoiden kannanotto täältä 

Harri Heinosen kirjoitus Aamupostissa 10.10.2017