Eero Yrjö-Koskisen kirjoitus kuntayhteistyön syventämisen suunnasta 6.3.2018 Aamupostissa.