Kesätauon jälkeen ensimmäisessä valtuuston kokouksessa kuultiin useita Riihimäen Vihreiden puheenvuoroja.

Valtuustoaloite avohakkuuttomasta kuntametsien hoidosta – Anni Antilan puheenvuoro:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat!

Strategian mukaan Riihimäki on ennakkoluuloton ja kehittyy pienimmän hiilijalanjäljen kaupunkina, jossa voi kohdata hämäläisen luonnon.

Riihimäellä on haasteita, joita ei ole pystytty hoitamaan vanhoilla menetelmillä. On pitänyt etsiä uusiaratkaisuja nykyajan ongelmiin

Ilmastonmuutos on yksi modernin ajan haasteista. Se pitää ottaa todesta kaikilla hallinnonaloilla, kaikissatoiminnoissa.

Riihimäellä on suuri potentiaali vaikuttaa omiin hiilipäästöihinsä Kaupungin omistamissa metsissä.

Jatkuvapeitteinen kasvatus on kustannustehokas ja monivaikutteinen tapa sitoa hiiltä ilmasta ja

varastoida sitä maaperään.

Avohakkuuton metsänhoito ei estä metsän talouskäyttöä. Jatkuva kasvatus tuottaa saman verran puunmyyntituloa kuin avohakkuu. Se ei tee metsistä pelkkiä virkistys- ja suojelualueita. Virkistyskäyttöarvo,monimuotoisuus, esteettisyys ja ekosysteemin toimivuus säilytetään jatkuvan kasvatuksen sivutuotteena.Peitteisenä ja erirakenteisena säilyvä metsä myös kestää kuivuutta ja sateita sekä tuulta ja tuhoeläimiä.

Riihimäki tutkii jo mahdollisuutta hyödyntää jatkuvaa kasvatusta omissa metsissään, kuten kaupunginvastineessa todetaan. Se on hyvä signaali kaupungin muutoskyvystä ja -halusta uusien haasteidenedessä.

Seuraamme mielenkiinnolla uuden metsänhoitoluokituksen toteutusta, ja haluamme varmistaa jatkossa, että sitä toteutetaan taloudellisten näkökohtien lisäksi kaupungin terveellinen ja viihtyisä ympäristö

huomioiden, kestävällä tavalla.

Toivomme että aloitteeseen liittyen uusi metsänhoitoluokitus valmistuu ja esitellään mahdollisimman

pian. Toivomme myös että avohakkuuttomaan metsänhoitoon liittyviä kokemuksia raportoidaan

aktiivisesti, jotta sen käyttöä voidaan edistää tehokkaasti.


Valtuutettu Hanna-Leena Islander pääsi myös ääneen syksyn ensimmäisessä kokouksessa, puheen aiheena joukkoliikenteen aikataulumuutos ja sen vaikutus koululaisten liikkumiseen.

Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut.

Joukkoliikenteen ja lippujärjestelmän kehittäminen on ollut yksi kaupunkikehityksen toimialueen tavoitteista vuonna 2018. Toimintaa on pyritty kehittämään lippu-uudistuksella sekä asukkaille ja yrityksille tehdyllä kyselyllä.

Uudet aikataulut julkaistiin ennen koulujen alkua ja nämä ovat herättäneet paljon keskustelua koululaisten vanhempien keskuudessa, sillä yhteydet kauempiin kaupunginosiin ovat huonontuneet selvästi. Olen itse saanut tästä lukuisia yhteydenottoja kaupunkilaisilta.

Juna-aikataulujen uudistus on tuottanut ymmärrettävästi päänvaivaa aikataulusuunnittelussa, mutta hieman tuntuu siltä että yläastetta tai toissijaista koulua käyvien koululaisten tarpeita ei olla mietitty loppuun saakka.

Uudistuksen seurauksena bussit ovat aikaistuneet aamulla ja iltapäivällä odotusajat koulun jälkeen ovat kasvaneet; kauemmilta asuinalueilta pitää lähteä esim. 7.10 bussilla jotta ehtii kahdeksaksi kouluun. Sään salliessa tietenkin ensisijainen tapa on pyöräillä kouluun, mutta talvella bussikyyti on tärkeä.

Toimialueen kuukausiraportissa todetaan myös, että tonttien luovutuksen osalta vuodesta 2018 odotetaan vaikeaa myyntivuotta. Huonosti toimiva koululaisliikenne ei suinkaan lisää kiinnostusta tontin hankintaan esim. Metsäkorvesta.

Toivon parempaa harkintaa aikataulujen osalta varsinkin talven osalta, koululaiset huomioiden (aikataulut tarkistetaan joulukuussa). Toimivalla joukkoliikenteellä on vaikutusta myös liikenteen päästöihin, kuten kaikki tiedämme, kun vanhemmat eivät kulje autoillaan lasten koulun ja kodin väliä.


Valtuutettu Tiina Mämmelän puheenvuoro:

’Ympäristöpolitiikka 2030 ja toimenpideohjelma vuosille 2018-2021

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat.

Tahdon kiittää koko Vihreän valtuustoryhmän puolesta hyvästä politiikaohjelmasta ja toimenpideohjelmasta.

Minulle itselleni suurin syy lähteä politiikkaan mukaan on ollut huoli ympäristömme tilasta ja ilmastonmuutoksesta. Riihimäen ympäristöpolitiikkaa lukiesssa olin erittäin onnellinen siitä, että kotikaupunkini on ottanut asian tosissaan ja laatinut konkreettisia toimenpiteitä siihen mitä me Riihimäellä voimme tehdä elinympäristömme suojelemiseksi.

Erityisen iloinen olen siitä, että ympäristöpolitiikan laadintaan ovat osallistuneet niin kuntalaiset kuin yrityksetkin. Lisäksi se, että Riihimäki on valittu resurssiviisauden ja kiertotalouden edelläkävijäkuntiin on asia mistä saamme olla Riihimäkeläisinä ylpeitä.

Se, että olemme valinneet strategiaamme ympäristövastuullisuuden kertoo meistä Riihimäkeläisistä sen, että haluamme tehdä parhaamme ympäristömme ja koko maailman laajuisten ympäristöuhkien torjumisen eteen.

Minusta on hienoa nähdä, että strategian visiota tiiviistä kaupunkirakentamisesta ja päästöttömyydestä ei voi olla näkemättä kaupungilla kulkiessa. Keskustaan rakentuu kovaa vauhtia uusia kerrostaloja ja pyöräteitä kunnostetaan ja rakennetaan jatkuvasti.

Politiikkaohjelmaa lukiessa minusta oli myös hienoa huomat miten konkreettisia ohjelmia sen sisään oli kirjoitettu. Usein tuntuu, että politiikat jäävät sanahelinäksi, mutta tässä ohjelmassa oli paljon konkreettisia asioita mitä lähdetään tavoittelemaan.

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa ilmasto- ja energiasioita on opetettu jo pitkän aikaa ja toivon, että kierrättäminen lisääntyy näissä entisestään. Se, että Riihimäki lisää uusiutuvan energian käyttöä kaupungin kiinteistöissä antaa esimerkkiä myös yrityksille ja yksityisille henkilöille.

Pyöräilykasvatuksen lisääminen kuulostaa hyvältä. Omien lasten kanssa joutuu aina väillä käymää keskustelua siitä miten pitkä matka on Patastenmäestä keskustaan. Itse olen huomannut, että mitä enemmän pyörällä ja kävellen kulkee sitä enemmän sitä huomaa miten lyhyet etäisyydet suurimmassa osaa kaupunkia on. 

Olen paljon miettinyt, miten Peltosaaren koulun oppilaat kulkevat tuleviin väistötiloihin, mutta lukiessani ympäristöpolitiikkaa ja ajautsta pyöräilevästä koulubussista se kuulosti mainiolta. Muutenkin pyöräilyyn tulisi kannustaa entistä enemmän. Itse mietin taas viime kesänä Kööpenhaminassa pyöräillessä miten paljoin enemmän Euroopan suurkaupungeissa pyörällä liikkumista hyödynnetään ja miten näppärä tapa se on liikkua varsinkin näin pienessä kaupungissa kuin Riihimäki.

Riihimäen Vihreät ovat myös aikaisemmin tehneet aloitteen maksuttomasta joukkoliikenteestä ja sen esiin nostaminen ympäristöpolitiikassa ilahdutti minua kovasti. Aina on tilanteita jolloin pyöräily ei ole mahdollista ja silloin joukkoliikenne ja sen toimivuus on entistä tärkeämpää, jotta se on oikea vaihtoehto yksityisautoilulle.

Se että kierrättämisen lisätään kaupungin omissa toiminnoissa antaa kaupunkilaisille viestin siitä, että myös kaupunki ottaa asian tosissaan. Riihimäkeläiset ovat hyvin löytäneet kierrätyksen ainakin kun vien itse kierrätettäviä tavaroita kierrätyspisteisiin on siellä aina paljon muitakin ja kierrätyspisteet ovat kovassa käytössä. Aino mihin toivoisi kuntalaistenkin heräävän on se, että kierrätyspisteistä ei tehtäisi romuläjiä vaan ne tavarat, jotka eivät kierrätyspisteisiin kuulu vietäisiin kaatopaikalle eikä jätettäisi sinne kierrätyspisteeseen.

Ilahtunut olin myös siitä, että kaupungin tavoite on myös kierrättää huonekaluja. Omissa työpaikoissani olen monesti surrut sitä, että esim koulujen remontin yhteydessä heitetään hukkaan aivan käyttökelpoisia huonekaluja. Myös se että kaupunki alkaa järjestää puutarhajätteen vastaanottoa on ilahduttavaa. Nyt kun koiran kanssa lenkkeilee niin huomaa, että aina joku tuo puutarhajätteensä sinne minne ne eivät kuulu. Vieraslajien torjunnassa yhteistyö kaupunkilaisten kanssa on tärkeää ja yhdessä tekeminen lisää yhteisöllisyyttä ja meidän kaikkien vastuuta yhteisestä ympäristöstämme.

Edelliseen pykälään liittyen on myös ilahduttavaa, että metsien vaikutus ilmastonmuutokseen otetaan Riihimeällä vakavasti ja kaupungin metsiä aletaan hoitaa jatkuvan kasvatuksen periaatteella.

Se, että Riihimäki varautuu ilmastonmuutosten vaikutuksiin on erittäin tärkeää, rankkasateet tulevat ikävä kyllä olemaan tulevaisuutta.

Nyt kun meillä on ympäristöpolitiikka toivon, että koko kaupunkiorganisaatio sitoutuu siihen ja myös me valtuutetut ja kaikki Riihimäkeläiset sitoudumme siihen. Meidän kaikkien Riihimäkeläisten vastuulla on, että Riihimäki säilyy terveellisenä, turvallisen ja viihtyisänä.

Todella toivon että ympäristöpolitiikasta tulee koko kaupungin yhteinen juttu ja se näkyy ihmisten arjessa. Mahtavaa olisi myös nähdä se, miten Riihimäki veisi osaamistaan myös Suomen rajojen ulkopuolelle ja näin voisimme olle edelläkävijänä myös maailmanlaajuisesti. Meillä on nyt käsissämme hieno ohjelma nyt vain laitamme sen käytäntöön. Kiitos!’

Aamuposti 22.8.2018