Riihimäen strategia korostaa robotiikan merkitystä kaupungin menestystekijänä. Opetuksen painotukset luovat varmaankin tälle pohjaa, mutta konkreettiset hankkeet ovat vielä olleet harvassa. Tarvitsemme pikaisesti aitoa ja rohkeaa etenemistä tekoälyn, koneoppimisen ja robotiikan hyödyntämisessä, mikäli todella aiomme hyödyntää kehitystä menestystekijänämme. Muussa tapauksessa muut ajavat ohitsemme.

Asemanseudun ja keskustan visio -työpajat jälleen kerran osoittivat, että Riihimäki on paljon toimivampi kaupunki kuin mitä me kaupunkilaiset itsekriittisyydessämme suostumme myöntämäänkään. Robotiikka sen enempää kuin mikään muukaan tekniikka, taito tai ideologia ei saa olla itseisarvo. Meidän on siis mietittävä, että missä toiminnoissa ja palveluissa tekoäly ratkaisee olemassa olevia ongelmia tai helpottaa ja parantaa kaupunkilaisten elämää.

HAMK on Riihimäelle tärkeä voimavara, jonka kanssa niin kaupunkiorganisaatio kuin yritykset, kolmas ja neljäskin sektori voivat yhdessä lähteä hakemaan uusia ratkaisuja. Avainasemassa ovat niin liikenteen kuin robotiikankin osaamisalueet. Pelkkä strategiateksti tuskin riittää kasvattamaan vetovoimaamme sen enempää yritysten kuin asukkaiden suuntaan.

Konkreettinen pitkän tähtäimen kehittämishanke voisi esimerkiksi olla tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävä liikennejärjestelmä, joka yhdistäisi niin robottibussit, optimoidut tarvepohjaiset liikennevälineet, autoliikenteen ohjauksen kuin kaupunkipyörätkin. Vastaavasti kiertotalouden älykkäät ratkaisut voisivat liittyä liikennejärjestelmään ja tarjoaisivat jatkossa kasvunvaraa esimerkiksi robotisoiduille logistiikkaketjuille. Optimoinnin kautta voitaisiin rajoittaa liikenneväylien mitoitusta siten, että kaupunkitilaa jäisi enemmän ihmisille.

Teknologiaympäristö tarjoaisi tällöin yllin kyllin tilaa tutkimukselle, kehittämishankkeille kuin yritystoiminnallekin. Jos olemme rohkeita, voimme aidosti luoda jotakin uutta ja ennakkoluulotonta.

Anni Antila
Kaupunginvaltuutettu
Riihimäen Vihreät

Aamuposti 23.8.2018