Päiväkotiapulainen työskentelee varhaiskasvatuksessa avustavissa tehtävissä. Työhön kuuluu esimerkiksi päiväkotitilojen siivousta (lattiat lakaistaan ja vessat siivotaan päivittäin sekä pöydät ja tuolit pyyhitään ruokailun jälkeen ja viedään roskat.), vaatehuoltoa, pukemisessa avustamista ja tarvittaessa avustetaan myös keittiössä esimerkiksi astioiden pesemisessä ja aamu- ja välipalojen valmistuksessa. Työtehtäviin kuuluu myös tarvittaessa lapsiryhmässä työskentely, jolloin esimerkiksi osallistutaan lasten hoitoon, ollaan lasten kanssa ulkona ja ollaan mukana leikeissä.

Uusi varhaiskasvatuslaki toi mukanaan muutoksen lastentarhanopettajien työkuvaan. Uuden lain myötä vaka keskustelut vanhempien kanssa ja vaka suunnitelmien teko siirtyi pelkästään lastentarhanopettajien vastuulle. Näiden lakisääteisten tehtävien hoitamisen aikana lastentarhanopettajien läsnäolo on vähentynyt varhaiskasvatusryhmissä. Joidenkin arvioiden mukaan vaikutus on viikon työaika joka kuukausi. Työkuvien muutoksen tuomaa poissaoloa varhaiskasvatusryhmistä ei ole kuitenkaan kompensoitu muulla työvoimalla. Tämä on osaltaan ollut vaikuttamassa varhaiskasvatuksen työntekijöiden työn kuormittavuuteen ja väsymiseen. 

Riihimäen päiväkodeissa työskentelee siivoojia, joiden työtehtäviin kuuluu useampien ryhmien tilojen siivoaminen. Epidemioiden aikana varhaiskasvatuksen henkilökunnan työpanosta kuluu esim. lakanoiden vaihtoihin ja siivoukseen. Nämä työpanokset ovat ajallisesti pois varhaiskasvatuksessa olevilta lapsilta.

Palkkaamalla päiväkotiapulaisia helpotettaisiin vahaiskasvatuksen arjen sujumista ja varmistettaisiin, että varhaiskasvatuksessa työskentelevillä aikuisilla olisi enemmän aikaa lapsille. 

Valtuustoaloitteella haluamme selvittää mahdollisuutta palkata päiväkotiapulaisia Riihimäen päiväkoteihin. 

Riihimäellä 18.3.2019

Anne Immonen (vas.) ja Tiina Mämmelä (vihr.)