Käsittelimme tänään hallituksen kokouksessa Riihimäen palveluverkkoselvitystä. Tässä ajatuksiamme suunnitelmaan liittyen: 

 • Puukoulun tilat ovat tiensä päässä. Se ei sovellu enää koulukäyttöön, joten siitä voidaan luopua.
 • Itäiselle alueelle suunniteltu monitoimitalo rakennetaan itäisen alueen lapsille. Koulun paikkaa radan varteen sijoitettuna kannattaa kuitenkin harkita uudestaan. Suunnittelu pitää aloittaa tämän vuoden aikana. Vanhan koulun ja päiväkodin paikalla on jo valmiina lapsille soveltuva iso ja rauhaisa tontti, jonka kenttää voi käyttää välituntialueena.
 • Tiilikoulun osalta tulee seurata lapsimääriä ja koulun kuntoa. Koulua koskevat  päätökset tulee tehdä tulevaisuudessa todellisen tilanteen pohjalta.
 • Julkinenliikenne pitää saada kuntoon. Reittien pitää lähtökohtaisesti olla toimivia ja nopeita. Julkisen liikenteen maksuttomuus lisäisi sen käyttöastetta ja palvelujen saavutettavuutta.  Montessorikoulun oppilaiden koulumatkan julkisella liikenteellä Lasitehtaalle on toimittava jo elokuusta 2020 alkaen!
 • Herajoen koulu on säilytettävä. Perusteena se, että se sijaitsee kaukana muista kouluista ja koulun lakkauttaminen heikentäisi alueen arvoa ja vetovoimaisuutta. Kalmun alueen kehittäminen on tällä hetkellä jäissä, mutta jos ja kun se käynnistyy, Herajoki toimii kouluna tämän alueen oppilaille.
 • Lasitehtaan koulun sijainti on ihanteellinen. Ennemmin luopuisimme Eteläisestä koulusta, jonka piha-alue on huono, kulkeminen vaarallista ja tontti itsessään on myynnillisesti arvokkaampi.
 • Jos Haapahuhdan koulu lakkautuu, mitä tyhjille koulurakennuksille tehdään?
 • Pohjoinen koulu ja Uramo säilyvät koulukäytössä.
 • Kutomolle  ja kutojille täytyy löytyä uudet tilat. Niin kauan toimintaa  jatketaan nykyisissä tiloissa, kunnes toiminnalle on osoittaa uudet tilat.
 • Monari on tällä hetkellä on monia toimijoita yhteen kokoava, toimiva, pidetty ja erilaisia toimijoita ja toimintoja sisällään pitävä tila. Tilan käyttöasteen ollessa hyvä, toiminta voi hyvin jatkua siellä. Tilojen tulee olla turvalliset ja terveelliset käyttäjilleen. Joku tila pitää kaupungin nuorisolla olla. Nuorisotyön itsessään pitää kuitenkin  tulevaisuudessa integroitua yhä vahvemmin kouluille koulupäivien arkeen. Toiminta ei saa olla seiniin sidottua.
 • Sellaisten palvelujen ja toimintojen, jotka ovat osoittaneet yhteisöllisen ja osallistavan kykynsä vetää kuntalaisia puoleensa, on syytä jatkua sellaisenaan. Liikkeelle lähtö ja osallistuminen edistävät fyysistä- ja psyykkistä toimintakykyä ja ennaltaehkäisevät mm. liikkumattomuudesta ja yksinäisyydestä aiheutuvia yhteiskunnallisia kuluja.

Yhdistyksen puolesta
Anne Lindgren
Riihimäen Vihreiden puheenjohtaja