Me Riihimäen Vihreät olemme vuosia järjestäneet kynttilävaellus-nimistä ulkoilutapahtumaa. Kynttilävaelluksen kohokohta on ollut kynttilöin valaistu luontopolku jollakin lähivirkistysalueellamme ja lisäksi olemme tarjonneet kävijöille mehua ja lettuja. Tilaisuudet ovat olleet todella suosittuja kävijöiden keskuudessa. Olemme järjestäneet kynttiläpolkuja niin Hatlamminsuolla, Riutassa kuin Vahteristossakin. Myös tälle vuodelle olemme suunnitelleet kynttilävaellusta, mutta seuraamme tarkoin, miten koronan mahdollinen toinen aalto kehittyy ja millaisia kokoontumisrajoituksia siihen mahdollisesti liittyy. Jo vuosia osallistujat ovat näissä ulkoilutapahtumissa kysyneet esteettömän luontopolun perään. Tällaiselle polulle pääsisivät liikkumaan erilaisia apuvälineitä tarvitsevat ja myös esimerkiksi lastenvaunujen kanssa liikkuvat. On eri asia kävellä pururataa pitkin, kuin sitä luontopolkua, jota muutkin käyttäjät kävelevät. 

Nyt esteettömän lähiluontopolun rakentaminen Riihimäelle olisi kannattavampaa kuin koskaan. Valtion lisätalousarviossa on varattu yhteensä n. 10 miljoonaa euroa kunnille valtionavustuslain nojalla myönnettäviin avustuksiin lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen, kehittämiseen ja palvelujen parantamiseen. Avustuksen tavoitteena on luoda laadukkaita ja helposti saavutettavia mahdollisuuksia ulkoilla lähiluonnossa. Avustuksella voidaan kunnostaa ja kehittää kunnan nykyisten lähivirkistysalueiden reittejä, rakenteita ja palveluita tai luoda palvelurakenteita uusille alueille. Hankkeiden tulee tukea mahdollisimman suuren käyttäjäjoukon ulkoilua. Hankehaku on auki syys-lokakuussa ja lisätietoa siitä löytyy ely-keskuksen sivulta.

Me Riihimäen Vihreät haluamme, että kaupunki lähtee mukaan tähän hankehakuun ja kehittää nykyisistä lähivirkistysalueistamme esteettömiä, kaikkien asukasryhmien tarpeisiin vastaavia luontokohteita. Jokaisella kuntalaisella on yhdenvertainen oikeus luonnossa liikkumiseen sekä luontosuhteen luontiin ja ylläpitoon. Esteetön luontoreitti luo mahdollisuuden luontoliikuntaan ulkoilijan toimintakykyyn katsomatta.

LISÄYS: Samanaikaisesti on hankehaku käynnissä myös vesistökunnostuksiin. Kunnostusta kaipaavia vesistökohteita alueeltamme löytyy varmasti. Näiden tarkempaan kartoittamiseen kannattaa hakea näkemystä mm. Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistyksestä.

Riihimäen Vihreät ry:n puolesta
Anne Lindgren, puheenjohtaja

Tämä kirje on toimitettu Riihimäen ympäristöjohtaja Elina Mäenpäälle ja kaupunkitekniikalle.