Riihimäen vihreä valtuustoryhmä esittää, että Riihimäen kaupunki ottaa käyttöön anonyymin rekrytoinnin kaikilla toimialoillaan.

Riihimäen tulee arvojensa mukaisesti olla reilu, rohkea ja ripeä. Anonyymiin rekrytointitapaan siirtyminen tukee näitä arvoja hyvin.

Anonyymi rekrytointi helpottaa työnantajaa valitsemaan pätevimmän hakijan. Anonyymissä rekrytoinnissa työhakemuksista poistetaan työnhakijan nimi, ikä, sukupuoli, syntymäpaikka, siviilisääty, perhetiedot, äidinkieli tai muut työhön liittymättömät tiedot, jotka ohjaavat rekrytoijan mielikuvia hakijasta. Anonyymissa rekrytoinnissa hakijoita arvioidaan vain hakijan osaamisen, koulutuksen ja työkokemuksen perusteella.

Työhakemusten nimettömyys ja taustatietojen puuttuminen auttavat rekrytoijaa kiinnittämään huomionsa henkilön tehtävän kannalta olennaiseen osaamiseen ja työkokemukseen. Päätös haastatteluun kutsuttavista tehdään puhtaasti henkilön osaamiseen liittyvän tiedon pohjalta.

Nimettömän työnhaun on todettu hyödyttävän etnisiä vähemmistöjä sekä vähentävän esimerkiksi sukupuolen, iän ja epätyypillisen työuran perusteella tapahtuvaa epätasapuolista kohtelua ja edistävän siten kaikkien ihmisten mahdollisuuksia tulla rekrytoiduksi.

Nimetön työnhakuprosessi ei tarkoita sitä, että työhön valitaan anonyymi henkilö. Nimetön prosessi ulottuu ainoastaan haastatteluvaiheeseen asti. Haastattelu ja sen jälkeinen rekrytointiprosessi toteutetaan normaaliin tapaan.

Esitämme, että Riihimäki ottaa anonyymin rekrytoinnin käyttöön rekrytoidessaan uusia henkilöitä kunnan palvelukseen.

31.1.2021

Valtuutettu Anne Lindgren
Riihimäen Vihreä valtuustoryhmä

 

Lisäys:

Aamupostin tekstaripalstalla joku ppysi asiaan tarkennusta: Menetelmä on uusi ja sitä on käyttöön otettu Suomessa vasta muutaman vuoden ajan. S-ryhmä, OM, Helsingin ja Turun kaupungit ovat jo tuloksekkaasti hyödyntäneet menetelmää. Useammassa kunnassa aiheesta on tehty aloite ja tätä kautta kokeilut ovat leviämässä koko maahan. Menetelmä on toimivin sähköisissä rekrytoinneissa ja rekryfirmat tarjoavat tätä vaihtoehtoa asiakkailleen. Myös Kuntarekryssä anonyymin rekrytoinnin mahdollisuus on sisäänrakennettuna jo olemassa. Paperihakemuksiin perustuvissa rekryissä menetelmä on todettu työlääksi. //A. Lindgren (9.2.2021)