Luottamustoimet Riihimäellä

Valtuutetut: Sari Susanna Jokinen, Tiina Mämmelä ja Kaisa Into

varavaltuutetut: Salka Orivuori, Harri Heinonen ja Anne Lindgren

 

Kaupunginvaltuusto varapuheenjohtaja, 

Sari Jokinen

 

Elinvoimalautakunta, 

Varsinainen: Salka Orivuori    

Vara: Harri Heinonen

 

Sivistys ja hyvinvointi, 

Varsinainen: Tiina Mämmelä

Vara: Sari Lukkaroinen

 

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä: 

Varsinainen: Anne Lindgren

Vara: Minttu Vettenterä

 

Fortumin yhteistyöraati

Varsinainen: Nessa Vettenterä

 

Keskusvaalilautakunta 

Varsinainen: Päivi Eskman

 

Tilat ja Kehitys 

Varsinainen: Katja Peacock

Vara: Maria Pirttilä

 

Tarkastuslautakunta 

Varsinainen: Panu Karhinen

Vara: Kaisa Into

 

Ajoharjoittelurata säätiön edustajisto 

Varsinainen: Tanja Päivinen

 

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet (kokoukset päiväaikaan)

Varsinainen: Martti Rajamäki

 

Ilveshalli (taloyhtiokokous)

Varsinainen: Päivi Eskman

 

—————————

 

Maakuntapaikat

 

Maakuntavaltuusto 

Varsinainen Kaisa Into 

Vara Sari Jokinen

 

K-HSHP valtuusto Anne Lindgren

Vara Sari Lukkaroinen

 

Valtakunnalliset

Kevan valtuuskunnan varajäsen Anne Lindgren