Kokonaisuutena strategia onnistuu ajatusten ja tunteiden herättämisessä, ja tämä on mielestämme hyvä asia. Visiosta tunnistaa sen Riihimäen, jossa asumme ja jollaiseksi toivomme sen entistä enemmän kehittyvän.

Kehittämiskohteena Riihimäen Vihreä valtuustoryhmä korostaisi strategiassa enemmän Riihimäen monimuotoista lähiluontoa, sekä kestävää ja ilmastotietoista elämäntapaa.

Meillä on täällä jo se viihtyisä vartin kaupunki, mistä monin paikoin vasta unelmoidaan. Ehdotamme, että Riihimäkeä kehitetään ihmisenkokoisena, turvallisena, viihtyisänä ja tiiviinä asemakaupunkina, jossa arvostetaan luontoa, kulttuuria ja liikuntaa.

Ehdotamme myös, että strategiassa korostettaisiin vahvemmin monipuolisen luonnon merkitystä kokonaishyvinvoinnin tuottamisessa. Kaupungissamme tulee edistää viihtyisää, esteetöntä ja turvallista kaupunkiympäristöä, jossa korostuvat puistot ja monipuoliset viheralueet, sekä monimuotoinen luonto ja niitä yhdistävät kestävät liikkumismuodot.

Ilmastotietoisuuden lisääminen on huomioitava tulevaisuustaidoissa. Riihimäellä tulee huolehtia asukkaiden ja kaupungin henkilöstön tulevaisuuden taitojen kehittämisestä. Tulevaisuuden osaaminen edellyttää luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä, yhteisöllisiä työskentely- ja digitaitoja, ilmastotietoisuutta, empatiaa ja tunneälyä.

Meille on tärkeää, että Riihimäki profiloituu vahvemmin elinvoimaiseksi kaupungiksi, jonka vetovoima houkuttelee yrityksiä ja työtä kaupunkiimme. Kehitämme yritysten toimintaedellytyksiä, tähtäämme yritysten menestymiseen sekä aktivoimme niitä kasvamaan ja työllistämään kestävästi ilmasto- ja ympäristönäkökulmat huomioiden.

Meille on tärkeää, että Riihimäellä monimuotoinen luonto säilytetään ja suojellaan. Luonnon tulee nyt ja tulevaisuudessa olla lähellä ja helposti saavutettavissa.

Riihimäen Vihreä valtuustoryhmä
Sari Susanna Jokinen
Tiina Mämmelä
Salka Orivuori
Harri Heinonen
Anne Lindgren
Katja Peacock