Valtuutettu Sari Jokinen piti Vihreiden ryhmäpuheenvuoron talousarviovaltuustossa 14.11.2022.

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, muut läsnäolijat ja kaikki kokousta seuraavat!

Viime vuoden talousarviovaltuustossa olemme Vihreiden ryhmäpuheenvuorossa tuskailleet sitä, että vuoden 2022 talousarviota laadittiin vielä vanhan strategian mukaan, mikä toi omat ristiriitaansa talousarvioon. Tällä kertaa talousarvion laadinnassa on uusi strategia pohjalla, joten nyt prosessin pitäisi edetä sujuvasti. Mutta ei ikävä kyllä etene. Tai juna kyllä kulkee ja prosessi etenee, mutta esimerkiksi kaupunginhallitukselle talousarviokirja tuli luettavaksi niin, että siihen ei ollut mahdollista pysähtyä tai saada kunnollisia lisäselvityksiä. Tällä kertaa talousarviosta ei siis oikein saa kiinni tietyistä kohdista ollenkaan. Toki osa talousarviosta on selkeää ja helppolukuista tekstiä, kiitos siitä. Esimerkiksi henkilöstöhallinnon ja työllisyyspalveluiden vastuualueen toiminnan tavoitteet, painopisteet ja tunnusluvut on esitetty selkeästi ja informatiivisesti. Silti liian isot kokonaisuudet jäävät epämääräisiksi. Kokonaistuntuma on, että talousarvion käsittely ja laatiminen on muuttunut sellaiseen suuntaan, että ainakaan itse valtuutettuna en koe pääseväni vaikuttamaan asioihin riittävällä tasolla.

Nyt kun sote siirtyy hyvinvointialueelle, meille jää suurimmaksi kokonaisuudeksi sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala. Tämä on siis se kokonaisuus, joka eniten vaikuttaa meillä käyttötalouteemme. Silti sivistyksen suurin osa-alue, perusopetus, on todella kevyesti avattu tässä talousarvioesityksessä. Talousarviossa ei ole riittävästi eikä riittävällä tarkkuudella avattu perusopetuksen toiminnan tavoitteita, painopisteitä ja tunnuslukuja, joiden valossa talousarvio on laadittu. Valtuutetut eivät siis pääse selville siitä, mihin sivistyksen ja hyvinvoinnin talousarvio perustuu ja millaisia konkreettisia muutoksia toimialan sisällä tapahtuu, jos ja kun hyväksymme tämän talousarvion. Mitä painotuksia on, mitä muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna, millaisia arvovalintoja muutosten taustalla on? Ei voi olla niin, että virkamiehet tekevät arvovalinnat ja valtuutetut eivät tiedä, missä mennään. Ymmärrän, että tässä on taustalla henkilövaihdoksia, sijaisjärjestelyitä ja täyttämättä olevia virkoja, mutta tänä vuonna ylin päätösvalta ei kyllä tältä osin ole valtuustolla, kuten kuntalain mukaan pitäisi olla, vaan jossain aivan muualla.

Mieleni tekisi esittää talousarvion palauttamista uudelleen valmisteluun, jotta oikeasti tietäisimme, mistä päätämme. Tämä olisi kyllä pitänyt tehdä jo aiemmin, mutta niin ei olla ikävä kyllä tehty. Nyt harmittaa se, että tällä kertaa koko talousarvioprosessi on ollut jotenkin myöhässä eikä varmastikaan ole hyvä myöhästyttää prosessia entisestään. Mutta voiko valtuutettuna hyväksyä talousarviota, jonka suurin toimiala herättää kysymyksiä muttei anna vastauksia? Jaa-a.

Sen sijaan positiivista talousarvion laadinnan kannalta on tänäkin vuonna se, että Riihimäen talous on melko hyvällä mallilla. Osin tähän on toki vaikuttanut se, että investointitasomme on ollut hyvin matala. Muutamien vuosien hiljaiselon jälkeen nyt on pakko saada tiettyjä investointeja vauhtiin. Tämä tulee näkymään velkamäärän kasvuna, mutta koska investointeja ei ole mahdollista tehdä ilman velkarahaa, niin tämä on vaan hyväksyttävä. Investoinnit kuitenkin parantavat kuntalaisten palveluita. Talousarvion ja ylipäänsä talous- ja toimintasuunnitelman laatimisessa tausta-ajatuksena pitää olla kaupungin kehittäminen nykyisten ja tulevien kaupunkilaisten hyvinvoinnin, viihtyvyyden ja pysyvyyden varmistamiseksi. Esimerkiksi uusittu kirjasto on todella hieno ja vastaa kuntalaisten palvelutarpeeseen omatoimikirjastomallilla ja tämän myötä reippaasti laajennetuilla aukioloajoilla. Samalla tavalla tärkeitä palveluita parantavia investointeja ovat esimerkiksi uimahallin ja maauimalan perusparannukset, kadut, kunnallistekniikan investoinnit tai vaikkapa kesäteatteri. Myös tuleva Itäinen koulu on tärkeää saada vihdoin liikkeelle.

Yksi huomioitava asia talousarvion laadinnassa ja koko kaupungin näkökulmasta muutenkin on paljon esillä ollut tosiasia, että tietyillä ammattialoilla on tällä hetkellä jo työvoimapulaa. Kunta-alalla odotetaan yleisesti työvoimapulan olevan laajasti todellisuutta lähitulevaisuudessa. Siksi meidän kannattaa alkaa entistä vahvemmin rakentaa hyvän ja houkuttelevan työnantajan mainetta, jotta olemme hyvissä asemissa silloin, kun työvoimapula konkretisoituu vielä vahvemmin ja laajemmin. Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on yksi kuntayhteisön tärkeimmistä voimavaroista. Meillä on monia keinoja houkutella hyviä työntekijöitä ja vahvistaa henkilöstön hyvinvointia. Hyvään, kannustavaan johtamiseen ja erinomaiseen toimintakulttuuriin panostaminen on tärkeää. Kilpailukykyinen palkkaus on tietysti aina yksi keino, jota kannattaa käyttää. Yksi esiin nostettava helppo tapa parantaa työnantajamainetta ja vahvistaa henkilöstön osaamista on mahdollistaa henkilökunnan kouluttautuminen työajalla. Hyviä keinoja on paljon ja niitä on myös syytä käyttää.

Haluan Vihreän valtuustoryhmän puolesta kiittää muita ryhmiä ja virkamiehiä yhteistyöstä ja keskustelevasta ilmapiiristä tämän vuoden aikana. Keskustelu on ollut hyvää ja toisia arvostavaa, vaikka talousarvioprosessissa vähän haasteita onkin ollut. Jatkamme toivottavasti samalla hyvällä hengellä eteenpäinkin ja tehdään yhdessä tulevaisuuteen katsovia päätöksiä kunnan ja kuntalaisten etua ajatellen.”